Çevre Politikası

Kuruluşumuz, entegre olarak uygulanan yönetim sistemleri çerçevesinde;

Üst yönetimden en alt birimine kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynamayı ve her türlü taşımacılık hizmetinin tüm aşamalarını çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme içinde gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.
Bu doğrultuda “ Çevre Yönetim Sistemi” uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.
Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için “Çevre Yönetim Sistemi” kurularak amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda yönetim programları oluşturulmuş, eğitim, bilgilendirme, denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanmıştır.
TAŞKIN Teknik Makine oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yönetimi; şirket faaliyetlerinin, çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere daima uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almayı ve takip etmeyi taahhüt eder.